Cấu tạo lưới kéo

LƯỚI KÉO Lưới kéo (hay còn gọi là lưới cào; hay lưới giã; hoặc lưới giã cào) là ngư cụ khai thác phổ biến ở ĐBSCL. Sản lượng do nghề lưới kéo đem lại là cao nhất nước ta hiện nay. Khác với lưới rê, lưới kéo chuyên đánh bắt các loài cá sống ở

By |2019-04-01T19:45:57+07:00Tháng Sáu 15th, 2017|Uncategorized|

Kỹ thuật khai thác lưới kéo

Kỹ thuật khai thác lưới kéo Tương tự một số nghề đánh bắt khác, kỹ thuật khai thác lưới kéo liên quan đến một chu kỳ (một mẻ) khai thác, bao gồm các bước: Chuẩn bị; thả lưới; kéo lưới (hay dắt lưới); và thu lưới, bắt cá. Mỗi bước trong tiến trình này cần

By |2019-04-01T19:46:25+07:00Tháng Mười Hai 7th, 2015|Uncategorized|

Thăm dò tìm kiếm đàn cá

THĂM DÒ TÌM KIẾM ĐÀN CÁ Việc thăm dò và dự báo nguồn lợi thủy sản có ý nghĩa hết sức to lớn trong việc lập kế hoạch dài hạn và ngắn hạn phát triển nghề khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Việc thăm dò và dự báo cá biển là một

By |2019-04-01T19:46:56+07:00Tháng Mười Hai 6th, 2015|Uncategorized|