Cáp thép mạ nhôm bao PP (bô)

Cáp thép mạ nhôm bao PP (bô)