Mặt cắt cáp dự ứng lực 1x19

Mặt cắt và hình minh họa cấu trúc cáp dự ứng lực 1×19