Cáp mềm bao bính PA (dù)

Cáp mềm bao bính PA (dù) dùng làm dây giềng chì, tay lơi trong dây đánh cá